Beyaz Saray “geniş bant internet hizmeti” bir gerekliliktir açıklamasında bulundu

“Geniş bant web erişimi artık bir lüks değil, zorunluluktur” bu sözler Beyaz Saray tarafınca yaptırılan yeni araştırma raporunda içeriyor.

Obama tarafınca görevlendirilen araştırma grubu ABD’nin eyaletlerinin neredeyse tamamında birkaç ay geçirerek emek harcamalar yapmış ve bu çalışmalara gore artık geniş bant web hizmetinin su, kanalizasyon, elektrik hizmetleri kadar lüzumlu ve mühim bir hizmet olduğu sonucuna varmış.

Araştırmanın 40 sayfalık raporunda şu anda Amerikanın %84’ünün WiFi hizmetine erişebildiği ve bu oranın 5 yıl ilkin %76 civarında bulunduğunu bunun yanı sıra %98’inden fazlasının 4G erişiminin bulunduğunu ortaya çıkarmış. 2012 yılı verlerine gore Amerikalıların %25’inin evide geniş bant web bağlantısının bulunmadığı ve bunun çoğunlukla eğitim, gelir ve coğrafi konumlarla ilgili olduğu ortaya çıkmış. Bilhassa geleceğe yönelik rekabetçi bir ortamda bulunmayan kişilerin de evlerinde web hizmeti bulunmadığı meydana getirilen tespitler içinde.

ABD’nın web altyapısı yatırımlarına karşın hala 51 milyona yakın web kullanıcısının hala 25 mbps hızın altında web hizmeti almış olduğu belirtiliyor. 100 mbps ve üstü download hızına ulaşan kişilerin oranı ise %63’ü geçmiş durumda.

Geçtiğimiz temmuz ayında ABD’de 27 şehirde toplam 275.000 düşük gelirli haneye geniş bant web erişimi hizmeti verdiği bir program başlattıldı. Hükümet tarafınca finanse edilen bu program sivil cemiyet kuruluşları ve hususi kurumlardan da destek alarak büyütülmeye çalışılıyor.

Artık web hizmetinin bir lüks olmadığının, gerçek bir gereklilik bulunduğunun ve bu mevzuda ciddi eğitimler verilerek yararlı kullanım yollarının da öğretilmesi mevzusunda adımlar atılmasını görmek istiyoruz. Ümit ederim bu treni de daha çok kaçırmayız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir