İşyerinde duygusal zeka: Erkekler ve kadınlar geri bildirimleri nasıl farklı yorumluyor

Bir geri bildirime iyi mi yanıt verirsiniz?

Kısa sürede Harvard Business Review ‘de yayınlan bir araştırma hanımefendilerin ve adamların kendi akranlarından gelen düşüncelere karşı verdikleri değişik tepkilere dair içgörüler paylaştı. Araştırma Madrid’teki IE Business School’un Leadership Profesörü Margarita Mayo tarafınca yürütüldü.

Mayo: “Araştırma akranlardan gelen geri bildirimlerin kısa vadeli etkilerini inceledi, sadece bu tepkilerin ne kadar uzun sürdüğüne dair fazlaca azca informasyon var.” dedi ve ekledi:” Zira akranlarımızdan aldığımız bir geri bildirim kendimize dair algılarımızı sorgulamamıza neden olur, bu yüzden de bazılarımızın ruhsal olarak müdafa mekanizmaları geliştirmesi mantıklıdır.”

“Bir öteki deyişle, geri bildirim almak duygusal yansımalar ihtiva eder. Bu yansımalar da geliştirilmesi amaçlanan öğrenme sürecini engeller.”

Araştırma

Mayo ve ekibi bu teoriyi kontrol etmek için Mayo’nun öğrencilerinin liderlik yetkinlikleri hakkında geri bildirim veren akranlarına iyi mi tepki verdiğini araştırdılar. Araştırma, 52’si hanım 169’u adam olmak suretiyle 221 talebe üstünde yürütüldü. Öğrencilerin averaj yaş seviyesi 30 iken, hepsinin 6.5 senelik iş deneyimi vardı. Öğrencilerin her gün çalışacakları takımlar oluşturularak onlara birbirlerini emek verme esnasında gözlemleme şansı verildi. Böylece hepsi birbirinin kuvvetli ve zayıf yanlarını öğrendi.

Her üç aylık devrin sonunda, öğrencilere hem kendilerine hem de ekip arkadaşlarına 5 puanlık bir sistemde (1= tamamen katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum) puan vermelerini isteyen bir anket yapılmış oldu. Ankette dört kalite soruldu:

  • beklenmedik durumlar karşısında kendine itimat ile hareket ediyor.
  • ne vakit çalışacağını ve ne vakit rahat davranacağını biliyor.
  • aynı anda bir kaç iş yaptığında stresli ya da hüsrana uğramış hissetmiyor.
  • başkalarının görüşlerini etken olarak arıyor.

Her anketin tamamlanmasını takip eden hafta, öğrenciler neticeleri aldı. Bu dört özellikte kendilerine verdikleri puanları ve ekip arkadaşlarının kendilerine verdiği averaj puanlarını açık bir halde karşılaştırdılar.

Mayo’ya bakılırsa her talebe kendine akranlarından daha yüksek puan verdi. Fakat vakit içinde kendilerine verdikleri puanlar geri bildirimler ile aşağı çekildi  ve kendilerine daha azca puan verdiler.

“Başkalarından gelen geri bildirimler, bizi diğerlerinin puanlarıyla kendimize verdiğimiz puanları karşılaştırmaya götürdü” diyor Mayo ve ekliyor: “Bu karşılaştırma kendi yansımamızı ve kendi abartılmış görüşlerimizi tekrardan düzenleyerek diğerlerinin daha gerçekçi görüşlerinin hizasına getirmemizi tetikliyor.”

Peki bayanlar ve adamların tepki verişi içinde göze çarpan bir farklılık var mıydı?

Hanımefendiler ve erkekler iyi mi ayrışıyor

Özünde bayanlar geri bildirimler mevzusunda adam katılımcılardan daha duyarlı.

Mayo durumu şu şekilde açıklıyor:

Erkekler geri bildirimler karşısında zaman içinde kendi öz imajını şişirip ve bu imajın akla uygun olduğu yönünde bahaneler bulmaya devam ederken hanımefendilerin kendi farkındalıklarını verilen geri bildirimlere bakılırsa hızlıca düzenlediğini farkettik.

Bunun aksine erkekler liderlik özelliklerini şişirmeye devam ediyordu. Mesela öz itimat mevzusunda seviye erkekler için bayanlar için olduğundan oldukça farklıydı. Erkekler için, değerlendirmeler Ocak ayında 3.99 (kendilerine verdikleri puan) ve 3.70 (akranlarının verdiği puan) iken, Nisan ayında 3.92 ve 3.64, Haziran ayında ise 3.84 ve 3.64 olarak seyretti. Bu sonuçlar hanımefendilerin, toplumsal işaretlerde daha büyük duyarlılık göstererek kendi algıları ve verilen geri bildirimler arasındaki boşluğu daha süratli kapadığını gösteriyor.

Doğal olarak ki bu çalışmanın çapı minik. Ve bir fert olarak öteki hanım ve erkeklerden değişik yanıt vermeniz mümkün. Gene de bu emek vermeden toplanan iç görüler, geri bildirim alırken etkin bir strateji tasarlamanıza destek oluyor.

Peki iyi mi?

Duygusal zeka iyi mi destek oluyor? 

Duygusal zeka (EI ya da EQ) duyguları ve onların etkilerini tanımlama kabiliyetini ihtiva eder. Ve bu bilgiyi daha sonrasında karar verirken kullanabilirsiniz.  EQ’nuzu keskinleştirmek sizin kişisel durumunuzda bu biçim bir araştırmaya katılırken kullanışlı olabilir.

Mesela, araştırmadaki bayanlar şeklinde geri bildirimden büyük oranda etkilendiniz. Bu, sizin faydalanabileceğiniz kuvvetli tarafınız. Mesela, etken olarak geri bildirim arayışında olmak daha kuvvetli katkılarınızın kullanımını maksimize edebileceğiniz ve zayıf katkılarınızı minimize edebileceğiniz fırsatları tanımlamanızı elde edecektir.

Öte taraftan öteki insanoğlunun duygularının o geri bildirimi vermesinde rol oynadığını düşünmek sizin vereceğiniz tepkiyi ayarlamanıza destek olabilir. Bir ihtimal size sert davranmalarının sebebi sizin daha öne onlara yaptığınız (ve onların çaresizce gereksinim duyan) yapıcı bir eleştiriden kaynaklanıyordur.

Bu durumda, onların geri bildirimi sizin eleştirilerinizi ifade etme tarzınızda bir ayarlamaya gitmenizin gerekip gerekmediğini anlamanıza destek sunar. Fakat empati kabiliyetinizin sizi yeni mücadelelerden alıkoymasına izin vermeyin.

Ya araştırmadaki erkeklerde olduğu şeklinde akranlarınızla karşılaştırıldığınızda, liderlik vasıflarınızı abartıyorsanız? Olumsuzlukların ortasında olumluluklar görmeyi sürdürmek, liderlere yola devam etmeleri için gereksinimleri olan cesareti ve tahammülü verir. (Ne de olsa kişinin haiz olduğu geleneksel liderlik özelliklerinden bağımsız olarak; kimsenin dikkate almadığı ses doğru ses olabilir.)

Gene de başkalarının bakış açılarını tanımak, içinde bulunduğunuz durumda sizin kendi yeteneklerinizi abartmanızı önler ve vakalara dışardan bakmak kör noktaları tanımlamanızı sağlar. Böylece onları geliştirmek için çalışabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir