Science: İngilizcenin kökeni, Türkiye’ye dayanıyor

İngilizce de dahil olmak suretiyle birçok çağdaş Hint- Avrupa dillerin kökeninin Türkiye’ye dayandığını biliyor muydunuz? Doğal ki, 9000 yıl öncesinden bahsediyoruz, kısaca Türklerin Anadolu’ya girişinden oldukça önceye dayanıyor.

Meşhur Science dergisinde yer edinen araştırma, Hint-Avrupa dillerinin 5000 yıl ilkin cenup batı Rusya’ya dayandığını söyleyen Kurgan teorinin tam aksini söylüyor. Yeni Zellandalı biliminsanları, çağdaş ve eski Hint-Avrupa dillerinin nereye dayandığını araştırmak için virüs salgını araştırması meydana getiren bir emek verme metodu kullandı ve bu sayede aile ağaçlarını tespit etti, ailelerin kökenlerini de bulmuş oldu.

IE_expansion

Dil ailesi, bir grup dilin atası olarak tabir edilen anadil olarak tabir ediliyor. Biliminsanları, bu dilleri, kelimelerdeki benzer seslerle bir dil ailesi altında biriktirerek belirliyor. Bugün 100’den fazla dil ailesi olduğu söyleniyor.

Hint-Avrupa dillerinin Anadolu yöresine ilişkin olduğu tezi ilk olarak Profesör Colin Renfrew tarafınca 1980’lerde öne sürülmüştü, Sadece Lord Renfrew bu dillerin tarihinin 3000 yıl öncesine dayandığını söylemişti. Bu tezi kanıtlamak suretiyle Auckland Üniversitesi görevlisi Dr. Quentin Atkinson ve ekibi virüs salgınlarının izini devam eden filogenetik analizlerini kullandı.

Iyi mi ki, genetik yapılarımız DNA’lar üstünden bir sonraki nesle miras kalıyor, diller de bu şekilde jenerasyondan jenerasyona ilerliyordu.

680px-Neolithic_expansion.svg

Dil, evrimleşen ve değişen bir varlık olmasına rağmen, dilbilimciler devamlı olarak kökenleri akrabalık, vücut şekilleri, naturel yaşam ve kelime köklerine bakılırsa belirliyordu.

Korunmuş bu kökler, köken dile direkt kuvvetli bir bağ sağlıyordu.

Dr. Atkinson ve ekibi, 103 Hint-Avrupa dilinde bulunan 207 kök kelime seçti. Filgenetik analizleri kullanarak, köken kelimelerle çağdaş dillerin arasındaki bağları bulmaya çalıştı. Ortak kelimeler bulundukça, dillerin soy ağaçları ortaya çıkmış oldu.

Aile ağaçlarına bakınca, Hint-Avrupa dillerinin aslolan kökeninin Anadolu’ya dayandığını gördüler. Araştırmaları yeniden yeniden meydana getiren ekip, Anadolu teorisini güçlendirmiş ve tüm teorilerin üstüne çıkarmış oldu.

Kuram her ne kadar kuvvetli olsa da, bilim dünyasını ikiye bölmüş durumda. Reading Universitesi profesörü, Mark Pagel emek vermeyi biyologların kültüren evrimleri anlamaları için muhteşem bir yol olarak bulurken, Helsinki Üniversitesi profesörü Petri Kallio, emek vermeyi kafi bulmuyor.

Profesör Kallio’ya bakılırsa tekerlek benzer biçimde teknolojik buluş isimlerinin araştırılmasının gerçek aileleri bulma mevzusunda doğru kanıt bulunduğunu korumak için çaba sarfediyor. Bu sebeple Hint-Avrupa dillerinin 5000 yıl ilkin tekerleğin buluşuyla birlikte çoğalmaya başladığını söylüyor.

Profesör Pagel ise Kurgan hipotezindense Anadolu hipotezinin daha kuvvetli olduğuna ikna olmuş durumda.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir