Yeni girişimler için dış kaynak kullanımının en iyi seçenek olduğunun 4 göstergesi

Niye? Zira süre sizin düşmanınızdır ve hemen hemen her şeyde düşündüğünüz kadar iyi değilsiniz.

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing); İşletmelerin, temel kabiliyetleri üstüne odaklanarak, bunun haricinde kalan faaliyetlerini bu mevzuda uzmanlaşmış öteki firmalardan sağlaması olarak tanımlanabilir. Bu tanımın içinde geçen temel kabiliyet terimi ise; bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafınca kolayca öykünmek edilemeyen data, beceri ve kabiliyeti ifade etmektedir. Geleneksel işletme faaliyetlerinin katma kıymet üretmeyen kısımları dış kaynaklara devredilerek, personel giderlerinden tutum edilmekte ve boşta kalan nitelikli işgücünden işletmenin değişik bölümlerinde daha çok verim alınabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Ortalama on yıl öncesine kadar işletmeler, her türlü işi kendi bünyelerinde halletmeye ve dışarıya iş yaptırmamaya eğilimliydiler. Hatta tüm işleri işletmenin kendisinin yapması bir gücü göstergesiydi. Fakat bu durum işletmelerin gereksiz işlerle uğraşmasına, yavaşlamasına ve teşkilat yapılarının hantallaşmasına sebep oluyordu. Dünyada globalleşmenin artmasıyla daha yoğun rekabetin ortaya çıkmış olduğu günümüzde, işletmeler ayakta kalabilmek için faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında, birbirlerini tamamlayıcı şekilde ve devamlı olarak ortaklık yapmak durumundalar. Bu sayede işletme kendisine rekabetçi üstünlük elde eden kabiliyetleriyle ilgili işlerin dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmakta; bu yoldan hem kaynak tasarrufu sağlamakta hem de örgütsel yapı olarak küçülmekte ve kendisinin fazlaca iyi bilmiş olduğu iş üstüne yoğunlaşma fırsatı sağlamaktadır.

İşte girişiminizin dış kaynak kullanımına ihtiyacı bulunduğunun 5 göstergesi:

Sonuçlara daha süratli ulaşmak istiyorsanız
İhtiyacınız olan alan ile ilgili bir organizasyon oluşturmak, mensubu işe almak ve eğitme yatırımı yeni olan girişiminiz için yüksek maliyetler ve süre yitirilmesine sebep olur. Tüm bu tarz şeyleri gerçekleştirmek için bütçeniz var ise bile bu alan da uzmanlaşmış firmalar kadar iyi bir iş çıkarmanız fazlaca zor olsa gerek.

Bu yüzden günümüzde birçok şirket en iyi bilmiş olduğu alana yoğunlaşmayı ve bunun haricinde kalan alanlarda dış kaynak kullanımına giderek hem daha iyi netice almayı hem de bunu fazlaca daha süratli elde etmeyi seçiyor.

Uzmanlık eksikliği
Meydana getirilen araştırmaya gore yeni girişimlerin %18’i tecrübesiz personelden dolayı başarısızlığa uğruyor.

Şirketlerin bünyesinde ki tüm alanlarında, kendi vizyon ve kültürüne uyan ve kendini alanında ispatlamış kişileri bulması zor olsa gerek. Her departmanda en iyi personel ekibini oluşturmak her bir firmanın düşsel olsa da çoğunlukta firmalar yalnız en iyi oldukları işler için bulundurduğu personel ekibine daha fazlaca dikkat ediyor. Firmanın ana iş kolu haricinde ki alanlar için kiralanan personeller için fazlaca büyük bir maliyet ayrılmadığından dolayı firmanın en zayıf birimleri olarak kalmaktadırlar. Naturel olarak alınacak verimlilik de düşmektedir. Ana iş kolu haricinde ki alanlarda da en iyi verimi almak için bu alanlara yönelik departman oluşturmak yerine dış kaynak kullanımı doğru bir tercih olacaktır.

Yetersiz süre
Yeni girişimlerin çoğunda pazarlama yada teknoloji alanlarında tek personel iş koşturmacasındadır ve bu durum da bu kişinin yaşayacağı zorlukları siz düşünün.

Bu şahıs, tek başına birçok mesuliyet almak zorunda kalıyor ve bu şahıs fazlaca çalışmak zorunda kalmış olduğu için en iyi performansından uzak olacağı şeklinde zaman içinde yapmış olduğu işten yıpranacaktır.

Bu biçim bir pozisyonda bulunanların %40’ı işi bırakmak zorunda kalıyor. Girişiminizin toplumsal medya ve teknoloji alanlarında en iyi verimliliği ve neticeleri almak için dış kaynak kullanımına ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu tür mühim işler için kurumunuzu uzman kişilerin ellerine bırakarak hem ekonomik açıdan hem de girişiminizin geleceği açısından doğru seçenek olacaktır.

Tam bir ekip oluşturmayı göze alamıyorsanız
Yeni girişimler için para kazanmadan fazlaca para harcamak devamlı için zor alınan riskli bir karardır. Yeni girişimlerin %46’sı, bütçeleri hesapladıklarından süratli bir düşüş yaşamış olduğu için ekonomik sebepten dolayı kapanmıştır.

Bu yüzden girişimciler kimi zaman mühim alanlarla ilgili bir ekip kurulması ihtiyacı için lüzumlu harcamaları yapmaktan kaçınır. Bu durumda yapacağınız en iyi seçenek gereksinim duyulan alanla ile ilgili dış kaynak kullanımına gitmenizdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir