Yeni verilere göre görsel içeriklerin pazarlamadaki etkisi [2017 eğilimleri]

Bir çok çocuk kitabının çizimlerle dolu olmasının bir sebebi olmalı değil mi? Evet, çocuk kitaplarındaki görseller, evlatların odaklanıp sakinleşmesini sağlamış olduğu şeklinde ayı zamanda kelimelerle anlatmanın oldukca zor olacağı şeyleri anlatmaya da yarıyor. Bu sayede çocuklar anlatılmak istenenleri oldukca daha iyi anlayabiliyor.

Görsel bellek bir çok süre daha etkilidir. Okuduğunuz bir makaleden oldukca, incelediğiniz bir infografik daha oldukca akılda kalır. Anlatmaya pek gerek yok fakat infografikler, videolar ve resimleri içerik pazarlama stratejinize kesinlikle entegre etmelisiniz.

Görsel içerik yaratmak hakkaten kolay bir şey değil fakat kazanımları da aynı oranda fazla olabiliyor bir çok süre. Venngage, 300 pazarlamacıyla yapmış olduğu bir ankette 2016 yılındaki görsel içeriklerinin pazarlamaya etkilerini ve 2017 yılının eğilimlerini araştırdı. Genel olarak görsel içeriğin oldukca mühim bulunduğunu ve oldukca büyük dönüşler sağladığında aynı fikir olan pazarlamacılar hemen hemen görsel içerik üretiminde yeteri kadar süre ve kaynak ayıramadıklarını söylemiş oldu.

Maddeler halinde araştırma sonuçlarına bir göz atalım:

 • 2015 yılından 2016 yılına görsel materyal kullanımı %130 artmış.
 • Araştırmaya katılanların %90’ı, görsel materyallerin makalelere gore %50 daha çok paylaşıldığını söylemiş.

Pazarlamacıların “en oldukca hangi görsel konseptini kullanıyorsunuz” sorusuna yanıtı ise daha alınacak oldukca yol bulunduğunu gösteriyor.

 • Pazarlamacıların %35’i yığın fotoğraf kullandıklarını paylaşıyor.
 • %30,4’ü ise hususi görsel içerikler üretip kullandıklarını belirtmiş. Bu içerikler genel anlamda infografik şeklinde içerikler oluyor.
 • %15,2’si yoğun olarak video ve sunum kullandıklarını belirtirken %14’ü dataları grafiklerle görselleştirdiklerini belirtmiş.
 • Giderek artan popülerliğine rağmen yalnız %5.4’ü GIF kullandıklarını söylemiş.
 • Genel olarak hangi içerik konseptinin oldukca etkileşim almış olduğu sorulduğunda pazarlamacıların %41.5’i infografik şeklinde materyallerin en oldukca etkileşim aldığını belirtmiş. Yığın fotoğrafların etkili bulunduğunu düşünenlerin oranı ise yalnız %7 fakat buna karşın %35’i kullanmaya devam ediyor.

Görsel materyal üretimine ayrılan süre ise hemen hemen ihtiyaç duyulan önemin verilmediğini gözler önüne seriyor.

 • Pazarlamacıların %71,1’i görsel materyal oluşturmak için haftada 5 saatten azca süre ayırdıklarını belirtiyor.
 • %17.5’i 5-15 saat arası süre ayırdıklarını söylerken geri kalan pazarlamacılar 15 saatten fazla süre ayırdıklarını belirtiyor.

Pazarlamacıların görsel materyal üretirken kullandıkları yöntemlere verdikleri cevaplar ise şaşırtıcı.

 • Pazarlamacıların %32’si, görsel materyal üretmek için online araçları kullandıklarını söylüyor. Anketi meydana getiren Venngage şeklinde araçlar yoğun olarak kullanılıyor.
 • Pazarlamacıların %24,1’i ise freelance tasarımcılarla çalıştığını belirtiyor.
 • Iştirakçilerin %30.4’ü kendi tasarımcılarına haiz bulunduğunu belirtiyor.

“2016 senesinde pazarlama bütçenizin ne kadarını görsel materyal üretimine harcadınız” sorusuna verilen cevaplar şu şekilde:

 • Pazarlamacıların %31’i bütçelerinin %10’dan daha azını görsel materyal üretimine harcadığını belirtiyor.
 • Pazarlamacıların yalnız 1.3’ü pazarlama bütçelerinin neredeyse tamamını görsel materyal üretimine harcadıklarını belirtiyor.

2017 senesinde görsel içerik üretimine dair planlar ise bu alana verilen önemin giderek artacağını gösteriyor.

 • Pazarlamacıların %35.5’i bütçelerinin minimum 3’te 1’ini görsel materyal üretimine harcayacağını belirtiyor.
 • Pazarlamacıların %21.5’i ise bütçelerinin %20-25 kadarını görsel içerik üretimine harcayacağını belirtiyor.
 • Pazarlamacıların %21.5’i ise bütçelerinin %11-20 kadarını görsel içerik üretimine harcayacağını belirtiyor.
 • Son olarak iştirakçilerin %21.5’i ise bütçelerinin %10’dan azını görsel içerik üretimine harcayacağını belirtiyor.

Her geçen yıl bu rakamlar artıyor. Görsel materyal üretimi kolaylaştıkça bu alana meydana getirilen yatırımlarda artacak şeklinde görünüyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir